ŞEV DURAYLILIĞI (Slope Stability)

Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir.

• Şevler

       • Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç)

      • Belirli bir geometriye sahip yapay (mühendislik amaçlı) şevler

• Duraylılık: Herhangi bir cismin yerini ve konumunu koruyabilmesi koşulu

• Şev duraysızlığı: Kayan kütlenin sınırları boyunca gelişen bir makaslama yenilmesine bağlı olarak şevi oluşturan malzemenin aşağı yöndeki hareketidir.

Teknofor Çelik Hasırlı Püskürtme Beton
Çelik Hasırlı Püskürtme Beton
Teknofor Zemin Çivili Püskürtme Beton
Zemin Çivili Püskürtme Beton
Teknofor Ankrajlı Püskürtme Beton
Ankrajlı Püskürtme Beton
Teknofor Kalıcı Zemin Çivisi
Kalıcı Zemin Çivisi