Bant Dren 
Bant drainler,  uzun süreli oturmaları hızlıca oluşturmak ve ince taneli zeminlerin konsolidasyonunu çabuklaştırmak için kullanılır. Bant drenler bir drenaj yolu olarak hareket ve konsolidasyon ve oturmları oluşması için zayıf ve, sıkıştırılabilir zeminlerdeki gözeneklerdeki suyun tahliyesi jeotekstil kumaş ile sarılmış plastik bir çekirdek vasıtası ile oluşur.