Derin Zemin Karıştırma

Derin  zemin karıştırma zayıf toprağı mekanik olarak çimentolu yapıştırıcılı şlam ile karıştırarak iyileştirmede kullanılan bir tekniktir. Güçlü bir delgi aparatı delgi ucu yayının altına yakın bir yerde bulunan radyal karıştırma aparatıyla birlikte derine doğru ilerler. Şlam delgi aparatının içinden aşağıya doğru pompalanır ve aparat geri çıkarılırken dönerek çıktığından de ek bir karıştırma elde edilir. Horizontal akslı rotari karıştırma aparatı yoğun bir stabilizasyon sağlamak için çapa kolunun ucunda bulunmaktadır.

Şlam çapa koluna monte edilen besleme borusu aracılığıyla enjekte edilir. Bu süreç zemin çimento karışımı kolonların oluşturulmasını sağlar; örtüşen kolonlar veya % 100 stabilizasyon dizayn özelliklerine göre elde edilir. Oturma oranı düşerken taşıma kapasitesi ve global stabilite artırılmış olur. Ayrıca planlanan yapılar, tanklar, yığınlar ve setlerde sıvılaşma ya da ıslanmadan koruma sağlar.

Tünel veya tünel inşaatının yanındaki yapılara vereceği zararların rehabilitasyonunun yanı sıra sahada inşa edilen yapılar bu teknikle uygulanabilir.  Yapısal destek sağlayabilir ve büyük oranda payandalı tahkimat duvarlarının üstündeki yanal yükleri azaltır.

Toprağın nemlilik oranının yüzde 60’a çıktığı yerlerde derin zemin karıştırma metodu oldukça uygundur.  Temel olarak kohesif topraklar ele alınır, çünkü diğer toprak türleri başka yöntemlerle de işlenebilir. Doğasına, gücüne, barındırdığı su miktarına ve jeolojik yapısına göre birçok toprak türü mevcuttur ve uygulama yapılmadan önce herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermek için bu faktörler hesaplanır.  Bazı toprak türleri özel katkı veya önceden işleme gerektirse de neredeyse tüm toprak türleri hatta organic olanlar bile derin karıştırma yöntemiyle ıslah edilebilir; kullanılacak beton toprak karışımı ıslah edilen toprağın yüzde 10 ve yüzde onu oranında değişiklik gösterir.  Toprağın türü, ne oranda toprak beton karışımı (bentonit) kullanılcağını belirler. Operasyonlar başlamadan önce sıkı toprak veya herhangi bir engel var ise ön delgi yapılır.

Uygun yerlerde test kolonları oluşturduktan sonra , karıştırma hızı, delgi oranı, beton dökümü ve pompalama işlemleri gereken oranlarda ayarlanır. Reçete edilen karışım metoduna ulaşabilmek için enerji, grout şlam sistemi , ön üretim laboratuar testleri operasyonların başarısı için ehemmiyet arz etmektedir.