KÖPRÜLERDE ARD GERME:

Ard germe yöntemi ≥ 20 köprü kiriş açıklıklarında, uygulama ve maliyete inşa hızı bakımından önemli katkılar sağlamaktadır.

Teknikler

Aderanslı (Bonded)

Aderansız (Unbonded)

     Çözümler

      Viyadükler

      Köprüler