Zemin Mühendisliğinde Çözüm Ortağınız ...

  • Çözüm
  • İş
Teknofor , yurt içi ve yurt dışı pazarlarda zemin mühendisliği ve ard germe konularında pazarlama ve taahhüt hizmeti vermektedir. Alt kademeden üst düzey yöneticilerine kadar geoteknik mühendisliğinde yurt içi ve yurt dışı tecrübelerine sahip bir ekipten oluşmaktadır.

Temel Kazıkları

Temel Kazıkları, zemin taşıma kapasitesinin üst yapı yüklerini karşılayamadığı durumlarda yükün daha derindeki sağlam tabakalara aktarılmasını veya sürtünme ile taşınmasını sağlamak için yapılmaktadır. Kullanılan dikey elemanlar (forekazık, precast, çakma kazık vb.) genellikle Ø500 ile Ø2000 mm arası çaplarda imal edilmektedir.

Zemin İyileştirme

Zemin iyileştirme tekniklerinin esas amaçları; karışım tekniğiyle zemin kirliliğini önlemek veya yok etmek, su geçirimsizliği sağlamak, sismik hareketlerin neden olduğu yüksek boşluk suyu basıncı nedeniyle oluşan sıvılaşma riskini ortadan kaldırmaktır. Uygulanan iyileştirme metodu neticesinde zemin yoğunluğu ve/veya amaca uygun zeminin drenaj kapasitesi veya geçirimsizliği artırılır, kompozisyonu değiştirilir.

İstinat Yapıları

Teğet kazık, mini kazık, berlin duvarı vb. düşey yapı elemanları kullanarak konsol çalışan iksa duvarları, gereğinde yatay açılı ankraj/zemin çivisi veya payandalar ile destekleyerek yanal toprak basıncına karşı yapılan yapılara iksa duvarları denir. Bu tür iksa yapıları daha çok şehirleşmenin ve yapıların yoğun olduğu bölgelerde özellikle çalışma alanının kısıtlı olduğu yerlerde tercih edilir.

Şev Duraylılığı Ve Heyelan Önleme

Şev: Düzensiz veya belirli bir geometriye sahip eğimli yüzeydir. Şevler ;  Düzensiz bir geometriye sahip doğal şevler (yamaç) , Belirli bir geometriye sahip yapay (mühendislik amaçlı) şevler olarak 2 şekilde meydana gelebilir. • Duraylılık: Herhangi bir cismin yerini ve konumunu koruyabilmesi koşulu • Şev duraysızlığı: Kayan kütlenin sınırları boyunca gelişen bir makaslama yenilmesine bağlı olarak şevi oluşturan malzemenin aşağı yöndeki hareketidir.

Statik Kazık Yükleme Deneyi

Kazık yükleme deneyi kazıkların projelendirilmesinde öngörülen tasarım yüklerinin taşındığının veya bu yükler altında oluşan deformasyonların kontrol edilmesi için uygulanır. Kazığın tasarımında dikkate alınan çalışma yükünün 2 katına kadar ispat kazık yükleme deneyi uygulanır. Bu deneyde zemin taşıma kapasitesi sınırlarına yaklaşılabilir. Kazık çalışma yükünün 1,5 katına kadar tahrik kazık yükleme deneyi uygulanır. Yükleme için gerekli olan reaksiyon çekme kazıklarından veya sabit ağırlıklardan sağlanır.

Yatay Kazık Yükleme Deneyi

Yük Hücresi İle Yük Kontrolü

Piezometre İle Su Seviye Kontrolü

Dinamik Kazık Yükleme Deneyi

Süreklilik Testi (PIT)

İnklonometre İle Hareket Kontrol

Extansometre İle Hareket Kontrol

Çapraz Sonik Süreklilik Testi

Köprülerde Ard Germe

Ard germe yöntemi ≥ 20 köprü kiriş açıklıklarında, uygulama ve maliyete inşa hızı bakımından önemli katkılar sağlamaktadır.

Döşemelerde Ard Germe

Ard germe yöntemi 12 ≥ açıklık ≥7.5 döşeme açıklıklarında, uygulama ve maliyete inşa hızı bakımından önemli katkılar sağlamaktadır.

Silolarda Ard Germe

Silo projelerinizde , Teknofor Taahhüt Grubu olarak İnşaat hızınıza ters oranda maliyetlerinizi düşürecek ard germe uygulamaları için tekliflerimizi almadan projeye başlamamanızı öneririz.

Geoteknik Mühendisliğinde İddialıyız Geoteknik Uzmanlık Alanımız...

  • Geoteknik
  • Ard Germe
  • Temel Kazıkları
  • Geoteknik Test ve Gözlem
Firmamızca satışı yapılan ürün ve ekipmanlara ait katalogları incelemenizi öneriyoruz.Zemin Mühendisliği alanında ihtiyaca dair tüm enstürmanlar firmamız ürün gamında yer almakta olup , çayımızı içmeye bekliyoruz.

Taahhüt Katoloğu

Teknofor Taahhüt grubu referanslarına ekli katologtan ulaşabilirsiniz.

Katalog Görüntüle

Ankraj Grubu

Zemin Ankrajı Ekipman ve Aksesuarlarına ekli katologtan ulaşabilirsiniz.

Katalog Görüntüle

Delici Takım

Delici Takım ve Ekipmanlarına ekli katologtan ulaşabilirsiniz.

Katalog Görüntüle

Delici Aksesuar

Zemin Makinaları Delici Aksesuarlarına ekli katologtan ulaşabilirsiniz.

Katalog Görüntüle

Yetkin Kadro

Geoteknik ve İnşaat Mühendisliği alanında akademik birikimi saha ile konsolide eden güçlü bir ekibe sahibiz.

Zengin Makina Parkı

Tamamı firmamız öz kaynağına kayıtlı makina parkı ile çözüm ortaklarımıza tamamladığımız projeler ile güven aşılamaya devam ediyoruz.

İnovatif Ekipman

Firmamız envanterinde bulunan test ve deney cihazları günün koşul ve teknolojilerine uygun olarak sürekli revize edilmektedir.

TEKNOFOR

Zemin Mühendisliğinde Çözüm Ortağınız...

Teknofor , yurt içi ve yurt dışı pazarlarda zemin mühendisliği ve ard germe konularında satış – pazarlama ve taahhüt hizmeti vermektedir. Alt kademeden üst düzey yöneticilerine kadar geoteknik mühendisliğinde yurtiçi ve yurtdışı tecrübelerine sahip bir ekipten oluşmaktadır.